Гарчиг Огноо
1 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан /2023 оны 4 дүгээр сар/ 2023-05-05
2 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 3 дугаар сар/ 2023-04-05
3 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 2 дугаар сар/ 2023-03-06
4 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан /2023 оны 1 дүгээр сар/ 2023-02-03
5 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 12 дугаар сар/ 2023-01-06
6 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 11 дүгээр сар/ 2022-12-09
7 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 10 дугаар сар/ 2022-11-08
8 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 9 дүгээр сар/ 2022-10-07
9 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 8 дугаар сар/ 2022-09-05
10 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 7 дугаар сар/ 2022-08-05
11 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 6 дугаар сар/ 2022-07-08
12 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 5 дугаар сар/ 2022-06-06
13 Яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 4 дүгээр сар/ 2022-05-05
14 Яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 3 дугаар сар/ 2022-04-29
15 Яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 2 дугаар сар/ 2022-04-29
16 Яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 1 дүгээр сар/ 2022-04-29
Дээш