Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 11 дүгээр сар/

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 11 дүгээр сар/-г хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 11 дүгээр сар/
Дээш