Гарчиг Огноо
1 ТЭТГЭВЭР ӨӨРЧЛӨХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ 2024-01-03
2 Асуулт 6. Манай компани өөр компанитай Ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан хамтран ажилладаг. Одоо 1 жил болж байна. Манайх гүйцэтгэгч, нөгөө компани захиалагч буюу ерөнхий гүйцэтгэгч компани. Манай ажилтан барилгын лифтний хонгилыг хаасан битүү хаалтыг налсны улмаас хонгилоор унаж гэмтсэн. Уг хонгилын хаалт хамгаалалт шаардлага хангахгүй, анхааруулах дохио тэмдэггүй, энэ талаараа бидэнд ч мэдэгдээгүй байсан. Энэ ослыг аль компаний комисс судлан бүртгэх вэ? 2023-12-01
3 Асуулт 5. Би албан газрынхаа дэргэдэх ихэвчлэн хооллодог цайны газар луу явж байхдаа явганаас унаж гэмтсэн. Энэ үйлдвэрлэлийн осолд хамаарах уу? Хаана, хэнд хандах вэ? 2023-12-01
4 Асуулт 4. Иргэн Ц 2021 оны 10 дугаар сард ажилд ороод 2022 оны 6-р сард ээлжийн амралтаа эдлээд, 2023 оны 5-р сард жирэмсний амралтаа авсан. Энэ хүн 2023 оны ээлжийн амралтаа хэрхэн бодуулж авах вэ? /амралтын 18 хоногтой/ 2023-12-01
5 Асуулт 3. Уртын ээлжээр ажиллаж байгаа ажилтны ажилдаа ирэх болон буцах үеийн замд өнгөрүүлж буй цагийг ажилласанд тооцож цалин олгох уу? Мөн уртын ээлжийн ажиллуулах горимыг аж ахуй нэгж байгууллага заавал дагаж мөрдөх үү? 2023-12-01
6 Асуулт-2. Шөнийн цагийн нэмэгдэлийг үндсэн цалингийн 20 хувиар тооцож олгоод бна. Энэ нь хуульд нийцэж байна уу? 2023-12-01
7 Асуулт 1. Ээлжээр ажилладаг ажилтны нэмэгдэл хөлсийг хэрхэн тооцож олгодог вэ? 2023-12-01
Дээш