Гарчиг Огноо
1 ХӨДӨЛМӨРИЙН МАРГААН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДЛААР ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ 2023-11-13
2 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ 2023-08-18
3 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - G6: 6 аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвд хүртээмжтэй автомашин нийлүүлэх 2023-07-06
4 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАР 2023-05-11
5 ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАЛ 2023-05-06
6 УРИЛГА - eJob платформд шинээр оруулсан ажил, мэргэжлүүдийн ажлын байрны дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг боловсруулах хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах 2023-05-02
7 УРИЛГА - Сонгогдсон мэргэжлүүдийн ажил мэргэжлийн стандартыг боловсруулах зөвлөх байгууллага сонгон шалгаруулах 2023-05-01
8 ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ - “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, үйлчилгээний зардлын норматив”-ыг цахим хичээл болгох чиглэлээр үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 2023-04-28
9 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - G6: 6 аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвд хүртээмжтэй автомашин нийлүүлэх 2023-04-26
10 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - G1-Багц 4 Багц: 6 аймагт хүүхдийг эрт үед хөгжүүлэх тоглоомын сан, эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалтын хэрэгсэл нийлүүлэх 2023-04-20
11 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - G2-Багц 1: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын мэргэжлийн боловсрол, ур чадвар олгох сургуульд туслах технологи, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2023-04-20
12 ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАЛ - “Эрэгтэйчүүдэд нийгэм, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх” жишиг төвийн үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах олон нийтийн ТВ, радиог хамтран ажиллахыг урьж байна 2023-04-06
13 ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАЛ - “Эрэгтэйчүүдэд нийгэм, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх” жишиг төвийн үйл ажиллагааны менежементийг хариуцан гүйцэтгэх 2023-04-06
14 ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАЛ 2023-04-04
15 ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАЛ 2023-04-04
16 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ - Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр анхан шатанд ажилладаг хамтарсан багийн гишүүдэд арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, бодлогын удирдамж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тул зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2023-03-22
17 УРИЛГА - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын засварын ажлын ерөнхий зураг, интерьер дизайн, төсөв боловсруулах компани сонгон шалгаруулах 2023-03-14
18 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ - Залуучуудын сайн дурын ажлын хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох хүрээнд холбогдох хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, журам, стандартын төсөл, сайн дурын ажлын арга зүйн удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулах зөвлөмж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2022-11-02
19 INVITATION FOR BIDS - G1: Supply of Office Furniture and Toy Library for PWD and CWD in 6 aimags 2022-10-12
20 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ - Хүүхэд, гэр бүлтэй ажиллах нийгмийн ажлын мэргэжлийн удирдлагын заавар, нийгэм, сэтгэл зүйн үйлчилгээний хувилбар, арга зүй боловсруулахад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022-10-03
Дээш