Гарчиг Огноо
1 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАР 2023-05-11
2 УРИЛГА - eJob платформд шинээр оруулсан ажил, мэргэжлүүдийн ажлын байрны дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг боловсруулах хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах 2023-05-02
3 УРИЛГА - Сонгогдсон мэргэжлүүдийн ажил мэргэжлийн стандартыг боловсруулах зөвлөх байгууллага сонгон шалгаруулах 2023-05-01
4 ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ - “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх аргачлал, үйлчилгээний зардлын норматив”-ыг цахим хичээл болгох чиглэлээр үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. 2023-04-28
5 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - G6: 6 аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвд хүртээмжтэй автомашин нийлүүлэх 2023-04-26
6 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - G1-Багц 4 Багц: 6 аймагт хүүхдийг эрт үед хөгжүүлэх тоглоомын сан, эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалтын хэрэгсэл нийлүүлэх 2023-04-20
7 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - G2-Багц 1: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын мэргэжлийн боловсрол, ур чадвар олгох сургуульд туслах технологи, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2023-04-20
8 ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАЛ - “Эрэгтэйчүүдэд нийгэм, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх” жишиг төвийн үйл ажиллагааны менежементийг хариуцан гүйцэтгэх 2023-04-06
9 ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАЛ - “Эрэгтэйчүүдэд нийгэм, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх” жишиг төвийн үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах олон нийтийн ТВ, радиог хамтран ажиллахыг урьж байна 2023-04-06
10 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ - Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр анхан шатанд ажилладаг хамтарсан багийн гишүүдэд арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, бодлогын удирдамж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тул зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2023-03-22
11 УРИЛГА - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын засварын ажлын ерөнхий зураг, интерьер дизайн, төсөв боловсруулах компани сонгон шалгаруулах 2023-03-14
12 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ - Залуучуудын сайн дурын ажлын хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох хүрээнд холбогдох хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, журам, стандартын төсөл, сайн дурын ажлын арга зүйн удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулах зөвлөмж боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2022-11-02
13 INVITATION FOR BIDS - G1: Supply of Office Furniture and Toy Library for PWD and CWD in 6 aimags 2022-10-12
14 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ - Хүүхэд, гэр бүлтэй ажиллах нийгмийн ажлын мэргэжлийн удирдлагын заавар, нийгэм, сэтгэл зүйн үйлчилгээний хувилбар, арга зүй боловсруулахад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 2022-10-03
15 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ 2022-09-23
16 CONTRACT AWARD NOTICE - G1 – Assistive Technology and Equipment Resource Package for PWD and CWD in 6 aimags 2022-09-16
17 ЗАРЛАЛ - Төрөөс хүүхдийн эрх, хамгааллын талаар баримталж байгаа бодлого, хууль тогтоомж, үндэсний өв соёл, уламжлалт зан заншлыг сурталчлан таниулах сургалт арга хэмжээг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран зохион байгуулах 2022-08-24
18 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ - “Эрэгтэйчүүдэд зориулсан нийгэм, сэтгэл зүйн цогц үйлчилгээг тодорхойлох, үйлчилгээний арга зүй, аргачлал” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2022-08-02
19 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ - Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын 10 дугаар тайлангийн зөвлөмжийг орчуулах, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх салбар дундын төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2022-08-02
20 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ - Хүүхэд, залуучуудын нийгмийн оролцоо, сэтгэхүйн хөгжлийг тодорхойлох чиглэлээр судалгааны ажлыг зөвлөх үйлчилгээний багийг сонгон шалгаруулах 2022-07-07
Дээш