Гарчиг Огноо
1 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтнуудын чадавхыг бэхжүүлэх цахим сургалтын программ хангамж нийлүүлэх, суурилуулах 2022-06-22
2 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системийн серверийн программ хангамж, лиценз нийлүүлэх, суурилуулах 2022-06-22
3 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системийн серверийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах 2022-06-22
4 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ - Хүүхдийн хөгжлийн үйлчилгээний төсөв төлөвлөх, хуваарилах аргачлал боловсруулах, санхүүжүүлэх зардлын норматив тогтоох чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ 2022-06-10
5 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын протезын үйлдвэр болон мэргэжлийн боловсрол, ур чадвар олгох сургуульд туслах технологи, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2022-06-08
6 CONSULTANCY RECRUITMENT NOTICE (RE-ADVERTISEMENT) 2022-06-03
7 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2022-05-31
8 INVITATION FOR BIDS - G1: Assistive Technology and Equipment Resource Package for PWD and CWD in 6 aimags 2022-05-30
9 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ - “Кейс шийдвэрлэлт”-ийг эмхэтгэсэн хэрэглээний гарын авлага боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ 2022-05-03
10 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - G2 Багц: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын протезын үйлдвэр болон мэргэжлийн боловсрол, ур чадвар олгох сургуульд туслах технологи, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2022-04-11
11 ҮНИЙН САНАЛЫН УРИЛГА - G9E – Олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх компанит ажил: Вэбсайтын болон цахим хөтөлбөр бэлтгэх 2022-03-25
12 ҮНИЙН САНАЛЫН УРИЛГА - W5 – ХБХХЕГ-ын Протезын үйлдвэрийн агааржуулалтын системийн шинэчлэлийн ажил 2022-03-15
13 Монголын ахмадын холбоо 2022-03-02
14 Тендерийн урилга - Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, хөгжлийн нэгдсэн төвийн барилга 2022-02-18
15 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2021-12-18
16 ҮНИЙН САНАЛЫН УРИЛГА 2021-12-13
17 CONSULTANCY RECRUITMENT NOTICE - C8: Gender Specialist (National Individual Consultant) 2021-12-13
18 CONSULTANCY RECRUITMENT NOTICE - C9: Environmental Specialist (National Individual Consultant) 2021-12-13
19 REQUEST FOR QUOTATIONS 2021-12-13
20 ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ШАЛГАРУУЛЖ АВНА - Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ХХҮЕГ-т дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах дотоодын зөвлөх 2021-11-25
Дээш