Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 2 дугаар сар/

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 2 дугаар сар/-г хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан /2023 оны 2 дугаар сар/
Дээш