Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 10 дугаар сар/

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан /2022 оны 10 дугаар сар/-г хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан/2022 оны 10 дугаар сар/
Дээш