Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан /2023 оны 1 дүгээр сар/

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан /2023 оны  1-р сар/-г хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны тайлан /2023 оны 1-р сар/
Дээш