ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалыг шинэчлэн батлууллаа

“ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ОРЧИНД АЖИЛЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалаар батлах Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлийн маягт, Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлийн маягтыг хөтлөх журмын төсөлд санал авах тухай

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн төсөлд санал авч байна.

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын багшид багшлах эрх олгох, хасах журмын төсөлд санал авч байна

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ “ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ КОМИССЫН ДҮРЭМ”-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

"Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам"-ын төсөлд санал авч байна

“НИЙГМИЙН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ”-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

“ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ХҮҮХДЭД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын “Заавар шинэчлэн батлах тухай” хамтарсан тушаалын төсөлд санал авч байна

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажилгүй хүн бүр авах уу?

Өндөр насны тэтгэврийг ямар аргачлалаар бодож тогтоодог вэ?

Хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээх төлбөрийг ямар тохиолдолд хаанаас авах вэ?

Өндөр насны тэтгэврийг өвлүүлэх, буцаан олгох, гэхдээ зөвхөн эхнэр нөхөрт шилжүүлэх ба тухайн хүн хүсвэл өөрийн асрамжлагч хүссэн хүнд нь өгч болох уу? 

Тэтгэврийн доод хэмжээ хэд вэ? 

Хөдөлмөрийн хүнд, хортой нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлтэй байна. Үүнийг хэрхэн зохицуулдаг вэ?

Тэтгэвэр тогтоолгосноос хойш ажил хөдөлмөр эрхэлж байсан тохиолдолд тэтгэвэр нэмэгдэх үү?

Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр эрт тэтгэвэрт гарсан учраас өндөр насны тэтгэвэр харьцангуй доогуур тогтоогдож байна. Энэхүү тэтгэврийг нэмэгдүүлэх боломжтой юу? 

Газрын дор болон хөдөлмөрийн халуун, хортой, хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаад 1990 оноос өмнө тэтгэвэрт гарсан ахмадууд харьцангуй бага тэтгэвэр авдаг. Үүнд тайлбар өгнө үү?

Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгосон хүн өндөр насны тэтгэвэр авах эрх нь үүсч, тэтгэвэр тогтоолгох бол ямар хөнгөлөлт эдлэх вэ?

Үйл явдлын хуанли


Холбоос