“Байнгын асаргаа шаардлагатай 0-16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвчин, гэмтлийн жагсаалт”-ын төсөл болон “Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэнд байнгын асаргаа шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох заавар”-ын төсөлд тус тус санал авч байна

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.11-ийн хүрээнд батлагдан хэрэгжиж буй Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын “Жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, заавар, маягт батлах тухай” 2018 оны А/69, 48 дугаар хамтарсан тушаалын зарим хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулан шинэчлэн боловсрууллаа.  

Та бүхэн “Байнгын асаргаа шаардлагатай 0-16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвчин, гэмтлийн жагсаалт”-ын төсөл болон “Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэнд байнгын асаргаа шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох заавар”-ын төсөлтэй танилцан саналаа тус яамны Хүн амын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комисст nensenden@mlsp.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт хэсгээс тушаалын төслүүд болон танилцуулгыг бүрэн эхээр нь татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Танилцуулга - Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын “Жагсаалт, шалгуур үзүүлэлт, заавар, маягт батлах тухай” А/69, 48 дугаар хамтарсан тушаалын зарим хавсралтыг шинэчлэн батлах, зарим хавсралтын нэр өөрчлөх тухай
2 БАЙНГЫН АСАРГАА ШААРДЛАГАТАЙ 0-16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ӨВЧИН, ГЭМТЛИЙН ЖАГСААЛТЫН ТӨСӨЛ
3 АХМАД НАСТАН, ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД БА ИРГЭНД БАЙНГЫН АСАРГАА ШААРДЛАГАТАЙ ЭСЭХИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ЗААВРЫН ТӨСӨЛ
Дээш