Жендэрийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр (2017-2021)-ийн төслийн зүүн бүсийн хэлэлцүүлгийг дорнод аймагт зохион байгууллаа
 
 

 

Дээш