Хүүхдийн эрх, хамгаалын статистик үзүүлэлтийг тооцох аргачлал

Хүүхдийн эрх, хамгаалын статистик үзүүлэлтийг тооцох аргачлал батлах тухай Үндэсний Статитикийн хорооны даргын тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хүүхдийн эрх, хамгаалын статистик үзүүлэлтийг тооцох аргачлал батлах тухай Үндэсний Статитикийн хорооны даргын 2022 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн А/172 тоот тушаал
Дээш