У.Даариймаа 2021 онд Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн "Оролцоо" төсөлд хамрагдсан


Дээш