Оролцоо төслийн 2021 оны оролцогч Т.Соёлмаа: Тэвчээртэй, авхаалж самбаатай байх чадварт суралцсан. Бас өөрийгөө үнэлж чаддаг болсон.

✅ #ХАЛАМЖААС_ХӨДӨЛМӨРТ

✅ #ОРОЛЦООД_ӨӨРЧИЛЬЕ

Дээш