Ерөнхий сайдын 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 2 дугаар захирамж/Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай/

Ерөнхий сайдын 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 2 дугаар захирамж/Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай/-ийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Ерөнхий сайдын 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 2 дугаар захирамж/Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай/
Дээш