Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 05 дугаар тогтоол/Сум, дүүргийн хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хорооны дүрэм/

Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 05 дугаар тогтоол/Сум, дүүргийн хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хорооны дүрэм/-ыг хавралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 05 дугаар тогтоол/Сум, дүүргийн хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хорооны дүрэм/
Дээш