Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгөөр дэмжлэг үзүүлэх бүтээн байгуулалтын төслийн саналыг хүлээн авч байна
uploaded pictureuploaded pictureСаналыг 1-р сарын 15-наас 3-р сарын 15-нийг хүртэл хүлээн авна
Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журмын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах линкээр аваарай
Дээш