ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ УРИЛГА – ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН НАЙРАМДАЛ-2 ЗУСЛАНГИЙН ДУНД БОЛОН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, СТРАТЕГИ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ

Олон улсын хүүхдийн “Найрамдал-2” зусланд хэрэгжүүлэх дунд болон урт хугацааны хөгжлийн бодлого, стратегийг боловсруулах зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

 

ДАРААХ ЧИГЛЭЛД ЗӨВЛӨХҮҮДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА.

 

 1. “Олон улсын хүүхдийн Найрамдал-2” зуслангийн эдийн засгийн тооцоолол, судалгааг боловсруулах
 2. “Олон улсын хүүхдийн Найрамдал-2” зуслангийн хөгжлийн хөтөлбөр, зуслангийн менежмент, үйлчилгээг боловсруулах
 3. “Олон улсын хүүхдийн Найрамдал-2” зуслангийн дунд болон урт хугацааны хөгжлийн бодлого, стратегийн төсөл боловсруулах 

ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭ

Зөвлөх нь дараах  ажлыг сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.

 • Зуслангийн хөгжлийн стратегийг боловсруулахтай холбогдолтой шаардлагатай баримт бичиг, олон улсын стандарт, сайн туршлагыг судлах, судалгаа хийх;
 • “Олон улсын хүүхдийн Найрамдал-2” зуслангийн барилгын зураг төсөл боловсруулах баг болон Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран ажиллах, Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолбор газрыг очиж судалж, танилцах;
 • Байгалийн аялал жуулчлалын бүс нутаг дагасан соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлсэн хүүхдийн зуслангийн дунд болон урт хугацааны бодлогын чиглэл, үйл ажиллагаа арга хэмжээнд чиглэсэн хөгжлийн стратегийн төсөл боловсруулах;
 • Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааны нийгэм, эдийн засгийн үндэслэл тооцооллыг боловсруулах; /1000 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай/ Эрдэмтэд, иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, тэдний саналыг тусгах;
 • Зуслангийн дунд болон урт хугацааны хөгжлийн бодлого, стратегийн төслийг боловсруулж, хэлэлцүүлэх.
 • Зуслангийн ажиллах хүчний судалгаа, тооцоолол үйл ажиллагааны эдийн засгийн тооцоолол, үр дагаврын судалгаа
 • Хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөрийн менежмент, стандартын төсөл 

 БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 1. Уг ажлыг хийх сонирхлыг илэрхийлсэн хүсэлт;
 2. Зөвлөхийн товч танилцуулга;
 3. Мэргэжил, мэргэшил, мэдлэгийг нотлохуйц баримтууд, Үүнд: Диплом, сертификат, гэрчилгээний хуулбар;
 4. Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө, төсөв; 

Зөвлөх үйлчилгээнд оролцох сонирхол болон холбогдох материалыг 2021 оны 12 дүгээр  сарын 07-ны өдрийн 14 цагаас 00 минутаас өмнө Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хүн амын хөгжлийн газар, Улаанбаатар -15160, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын гудамж-5, 2 давхар 201 тоот өрөө, утас: 262453 хаягаар ирүүлнэ.

 

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ

 

Дээш