МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН САЛБАРЫГ ОЛОН НИЙТЭД СУРТАЛЧЛАХ НИЙТЛЭЛИЙН УРАЛДААН
uploaded pictureuploaded pictureuploaded picture
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтаар дамжуулан залууст мэргэжил олгох, ур чадвар эзэмшүүлэх, улмаар хөдөлмөрийн зэх зээлд өрсөлдөхүйц ур чадвартай, мэргэжилтэй ажилтан болох боломжийг сурталчлан таниулах үүднээс эцэг эх, хүүхэд, залуучууд, олон нийтэд чиглэсэн шинэлэг санаа дэвшүүлсэн нийтлэлийн уралдаан зарлаж байна.
Та бүхэн идэвхтэй оролцоорой.
#Халамжаас_хөдөлмөрт
Дээш