Залуучуудын хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн дүрэм болон Орон нутгийн салбар зөвлөлийн дүрэм

Дүрэм батлах тухай Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 4 дүгээр тогтоолыг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Дүрэм батлах тухай Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 4 дүгээр тогтоол
Дээш