Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамж

Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 48 дугаар захирамж
Дээш