Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2017-2018 оны улсын хэлэлцээр

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын гурван талт үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн болох Засгийн газар, Монголын Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны төлөөллүүд 2017 оны нэгдүгээр сарын 19-ний өдөр Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2017-2018 оны үндэсний хэлэлцээрт гарын үсэг зурж баталгаажуулан, хэрэгжүүлж байна.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2017-2018 оны улсын хэлэлцээр
Дээш