“Үр дүнтэй нийгмийн халамжийн системийн чадавх бэхжүүлэх нь” техникийн туслалцааны төсөлд өөрчлөлт оруулах талаар цахим уулзалт боллоо

АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх “Үр дүнтэй нийгмийн халамжийн системийн чадавх бэхжүүлэх нь” техникийн туслалцааны төслийг хэрэгжүүлэх хугацаанд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор АХБ-ны тэргүүлэх мэргэжилтэн Карин, ХНХ-ын сайд А.Ариунзаяа болон болон холбогдох албан тушаалтнууд цахим уулзалт хийлээ.

Төслийн хүрээнд сургалт зохион байгуулах, Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ цахимд шилжсэнтэй уялдуулан нийгмийн ажилтны ажлын байрны үнэлгээ хийлгэх, гүйцэтгэх ажлын шалгуур бий болгох судалгаа хийх зэрэг бусад асуудлаар харилцан санал бодлоо солилцлоо.

Дээш