Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлж, сэргээхтэй холбогдуулан ажлын байранд авч хэрэгжүүлэх, анхаарах арга хэмжээний зөвлөмжтэй танилцана уу.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлж, сэргээхтэй холбогдуулан ажлын байранд авч хэрэгжүүлэх, анхаарах арга хэмжээний зөвлөмжтэй танилцана уу. 

Дээш