Мэргэжлийн холбоод “Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний эрх зүйн шинэчлэл”-ээр хэлэлцүүлэг өрнүүлж байна

Мэргэжлийн холбоод томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл “Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний эрх зүйн шинэчлэл”-ээр хэлэлцүүлэг өрнүүлж байна.

Энэ үеэр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний эрх зүйн шинэчлэлийн талаар танилцуулав. Мөн хуулийн төсөлтэй холбоотой асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж санал бодлоо солилцох юм.

Өнгөрсөн даваа гарагт Төрийн болон нийгмийн түншлэл, төрийн бус байгууллагууд, Гадаадаас ажиллах хүч авч байгаа болон гадаадад ажиллах хүч гаргаж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөллүүд дээрх сэдвээр хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн. Тэгвэл энэ удаа Мэргэжлийн холбоод хуулийн төсөлтэй холбоотойгоор санал бодлоо солилцож байна.

Дээш