www.mergejil.mn системээс дараах мэдээллийг аваарай

www.mergejil.mn системээс Мэргэжлийн сургалтын бүртгэлийн гэрчилгээ, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, ХНХЯ, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын болон бусад мэдээллийг авах боломжтой

Дээш