Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаныхан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд ажиллав

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагаа, хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт баримтлах жендэрийн  дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилттэй танилцах зорилгоор Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга болон мэргэжилтнүүд, жендэрийн үндэсний шинжээчийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ХНХЯ-нд ажиллалаа.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах Үндэсний хөтөлбөр, “Хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт баримтлах жендэрийн бодлого”-ын баримт бичгийн хэрэгжилтийн талаар танилцуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлагатай байгааг онцлон дурдав.

Дээш