ҮНИЙН САНАЛЫН УРИЛГА - G9/A – Олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх компанит ажил: Өдөр тутмын сонины бичвэрүүд

Зээлийн дугаар ба нэр: L3605/G9191 – Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Гэрээний дугаар ба нэр: G9/A –  Олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх компанит ажил: Өдөр тутмын сонины бичвэрүүд

Үнийн санал ирүүлэх сүүлийн хугацаа: 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 11 цаг 00 минутаас өмнө

  1. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам өдөр тутмын сонин эрхлэн гаргадаг байгууллагуудыг G9/A – Олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх компанит ажил: Өдөр тутмын сонины бичвэрүүдийг нийлүүлэх зөвлөхийн бус үйлчилгээнд  үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
  2. Сонгон шалгаруулалтыг АХБ-ны харьцуулалтын аргын дагуу явуулах бөгөөд эрх бүхий орны харьяат тендер оролцогчдод нээлттэй байна.
  3. Сонирхсон эрх бүхий тендерт оролцогч нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс нэмэлт мэдээлэл авч, ажлын өдрийн 09:30–12:30 and 14:00–17:00 цагийн хооронд урилгын төгсгөлд заасан хаягт хүрэлцэн ирж үнийн саналын урилгын баримт бичигтэй танилцаж болно. Доорх цахим хаягаар бичгээр холбогдвол, хүссэн этгээдэд үнийн саналын урилгын баримт бичгийг цахим шуудангаар саадгүй олгоно.
  4. Үнийн саналыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 11.00 цагаас өмнө дор дурдсан хаягаар цаасаар ирүүлнэ.
  5. Үнийн санал бэлтгэх эсхүл хүргэхтэй холбоотойгоор нийлүүлэгчийн зүгээс гаргасан аливаа зардлыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам хариуцахгүй.

Төслийн худалдан авах ажиллагааны ажилтан,

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Хаяг: Улаанбаатар хот – 15160, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний гудам-5, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 1-р давхарт, Цахим хаяг: bolortuya@pwdp.mn, Утас: 976-7733-5577 

Дээш