Ковид-19-өөс урьдчилан сэргийлэх Турк Улсын туршлагаас

Ковид 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар Турк Улсын авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, туршлагыг хавсралт хэсгээс татан авна уу. Эрсдэлийг тодорхойлох хяналтын жагсаалт нь хаана, ямар эрсдэл байж болзошгүй байгааг олж тогтоох зорилготой.  Аж ахуйн нэгж байгууллага, ХАБЭА-ын асуудал хариуцсан ажилтан, ажил олгогч нар энэхүү хяналтын жагсаалтыг ажлын байрандаа жишиг байдлаар ашиглах боломжтой.

 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Ковид-19-ийн хүрээнд ажлын байранд авах ерөнхий арга хэмжээ
2 Талх нарийн боовны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
3 Тээвэрлэх зөөх ажил явагддаг ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
4 Метал үйлдвэрлэлийн салбарын үндсэн ажилтнуудыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
5 Барилгын салбар дахь ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
6 Уул уурхайн салбар дахь ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
7 Газар тариалангийн салбар дахь ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
8 Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбар дахь ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
9 Шатахуун, хийн түлшний станцууд дахь ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
10 Банкны салбар дахь ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
11 Дуудлагын төвүүд дэхь ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
12 Амны хөндийн болон шүдний эрүүл мэндийн төвүүд дэхь ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
13 Хог хаягдал цуглуулах, боловсруулах чиглэлээр ажилладаг ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
14 Харуул хамгаалалт, аюулгүй байдлын ажилтнуудыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
15 Гар аргаар тээвэрлэх зөөх ажил явагддаг ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
16 Талх нарийн боовны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, худалдаалдаг ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
17 Үсчин, гоо сайхны салонууд дахь ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
18 Хот хоорондын нийтийн тээврийн салбарын ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
19 Зочид буудал, байрлан буудаллах үйлчилгээний салбарын ажилтнуудыг коронавирусын дэгдэлтээс хамгаалах
20 Харуул хамгаалалт, аюулгүй байдлын ажилтнуудыг коронавирусын дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх - Хяналтын жагсаалт
21 Банкны салбарт коронавирусын дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх - Хяналтын жагсаалт
22 Метал үйлдвэрлэлийн салбарт коронавирусын дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх - Хяналтын жагсаалт
23 Талх нарийн боовны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, борлуулдаг ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх - Хяналтын жагсаалт
24 Үсчин, гоо сайхны салонууд дахь ажлын байрыг коронавирусын дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх- Хяналтын жагсаалт
25 Шалгах хуудасны загвар
Дээш