Буриад улсын Хүн ам, нийгмийн хамгааллын сайдыг хүлээн авч уулзав

Өнөөдөр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Н.Номтойбаяр ОХУ-ын Буриад улсын Хүн ам, нийгмийн хамгааллын сайд Хатагтай Т.А.Быковатай уулзлаа. 2015 оны 5 дугаар сарын 15-нд Буриад Улсын Хүн амын нийгмийн хамгааллын яам нь Монголын Нийгмийн халамж, үйлчилгээний ерөнхий газартай 5 жилийн хугацаатай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. Өнөөдөр НХҮЕГ нь Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар болж өөрчлөн зохион байгуулагдсан бөгөөд сайд Т.А.Быкова хамтын ажиллагаагаа сэргээх, дахин хэрэгжүүлэхээр манай улсад ирээд буй юм.

Хамтын ажиллагааг сэргээж буйн хувьд ажлын туршлага солилцох, хүн амын нийгмийн хамгааллын хүрээнд ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөллийг сэргээн засах байгууллагад харилцан  солилцох, эмчлэн сувилж, дэмжлэг үзүүлэх, салбарынхаа харьяа байгууллагуудын хооронд онол-практикийн бага хурал, семинар зохион байгуулах, мэргэжилтнүүдийг харилцан дадлагажуулах, мэргэжил дээшлүүлэх богино хугацааны сургалт зохион байгуулах зэрэг олон талт үйл ажиллагаа өрнүүлэхээр санал солилцлоо.

Урьд нь 2011, 2015 онд баталсан хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд хоёр улсын хооронд Монгол талаас 100, Буриадын талаас мөн 100 ахмад настныг эмчилгээ сувилгаа үзүүлэх үйлчилгээнд хамруулж байсан юм.

Дээш