Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2020 оны 2 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан
  1. Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох чиглэлээр
  • Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай  хуулийн төсөл дээр Ажлын хэсэг ажиллаж байна. 
  • Азийн хөгжлийн банкны зөвлөхүүдээс Хувийн тэтгэврийн нэмэлт даатгалын тухай хуулийн төслийн 4 дүгээр хувилбарыг авч ажлын хэсгийн гишүүдэд санал авахаар хүргүүлэв.
  • Засгийн газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар "Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам", "Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам"-ыг тус тус хэлэлцүүлж Засгийн газрын 50 дугаар тогтоолоор батлуулав.

Тайланг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2020 оны 2 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан
Дээш