Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал: Бодлого, үйл ажиллагаа - Мэдээллийн лавлах - 2019

 Тус эмхэтгэл нь зөвхөн нэг удаагийн хэвлэл биш бөгөөд жил бүр Монгол Улсын Засгийн газрын бодлого, арга хэмжээний талаарх шинэхэн мэдээллийг тусгах болно.  Ингэснээр 10, 20 жилийн дараа хөгжлийн бэрхшээлийн салбарын төрийн бодлогын шинэчлэл, уламжлал, залгамж холбооны түүхийг өгүүлэх чухал баримт болно гэж бодож байна.  Цаашид бид энэхүү мэдээллийг цахим хуудсаар дамжуулан илүү хүртээмжтэй хэлбэрээр түгээж, хөдөө орон нутагт ч хүргүүлнэ.

 Энэхүү эмхэтгэл нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төлөө сэтгэл зүтгэлээ зориулан ажилладаг хэн бүхний ширээний ном болно гэдэгт итгэлтэй байна.

Номыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал Бодлого, үйл ажиллагаа 2019
2 White Paper on Disability in Mongolia 2019 (English version)
3 2019年版 モンゴル国 障害者白書(和訳版)
Дээш