Форензик ярилцлага хийх үндэсний сургагч багш бэлтгэж байна

Форензик ярилцлага нь тусгайлан бэлтгэгдсэн мэргэжилтнээс хүн худалдаалах гэмт хэргийн насанд хүрээгүй хохирогчийг сэтгэцийн гэмтэлд дахин орохоос сэргийлж, хүүхдэд ээлтэй, хохирогч төвтэй байдлаар ярилцах аргачлал бөгөөд мөрдөн шалгах ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, насанд хүрээгүй хохирогчид туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр гадаадын улс орнуудад хэрэгжүүлдэг шилдэг туршлага юм.

-Монгол Улсын Засгийн газар, Америкийн Нэгдсэн Улсын Төрийн департаментын хооронд байгуулсан Хүүхэд хамгааллын түншлэлийн компакт гэрээний хүрээнд "Хүн худалдаалахаас хүүхдийг хамгаалах нь" төслийг хэрэгжүүлэгч талууд хамтран форензик ярилцлага хийх "Сургагч багш" бэлтгэх сургалтыг 2024 оны 03 дугаар сарын 18-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

-Сургагч багш бэлтгэх сургалтад хүүхэд, гэр бүлийн салбарын болон цагдаагийн байгууллагын 25 ажилтан, албан хаагч хамрагдаж, сургалтыг АНУ-ын Мэриланд мужийн Балтимор хот дахь Хүүхэд хамгааллын төвийн мэргэшсэн нийгмийн ажилтан Кримсон Барокка, доктор Кэрри Ханнан болон Шаннон Вүүдс нар удирдан явуулж байна.

-УИХ-аас 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр баталсан Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд /шинэчилсэн найруулга/ Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дахь хүүхэд хамгааллыг шинээр тусгасан бөгөөд уг сургалт нь хуулийн шинэчлэлтэй уялдаж байгаагаараа онцлог юм.

-Сургагч багш нар практикт Форензик ярилцлагыг нэвтрүүлэх, мөн аймаг, дүүргийн хүүхэд, гэр бүлийн салбарын мэргэжилтнүүдийг сургаж чадавхжуулна.

Дээш