"Хууль эрх зүй, бодлогын шинэчлэл" сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулж байна
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Нийслэлийн боловсролын газар хамтран нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт “Хууль эрх зүй, бодлогын шинэчлэл” сэдвийн хүрээнд сургалт явуулж байна.
Тус сургалтаар ХНХЯ-ны эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд хийгдсэн чухал ажлуудаас онцлон танилцуулж байна. Тодруулбал, нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэлээс гадна энэ намрын УИХ-ын чуулганаар шинэчлэн батлагдсан Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн онцлох зохицуулалтын талаар мэдээлэл хүргэлээ.
Дээш