Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг олон нийтэд таниулах ажлыг хүүхдүүд хийнэ
“Өсвөрийн парламент” хөтөлбөрийн хүүхдүүд болон Монголын Хүүхдийн Зөвлөлийн хүүхдүүдтэй уулзалт хийж, УИХ-ын 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар баталсан Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг /шинэчилсэн найруулга/ танилцууллаа.
Мөн хуулийг олон нийтэд сурталчлан таниулах нөлөөллийн ажлыг “Өсвөрийн парламент” хөтөлбөрийн хүүхдүүд болон Монголын хүүхдийн зөвлөлийн хүүхдүүдтэй хамтран зохион байгуулах төлөвлөгөөг хэлэлцлээ.
Дээш