"Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2"-ын Удирдах хороо хуралдлаа
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа “Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл-2”-ын Удирдах хороо хуралдлаа.
Хурлыг ХНХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга, тус Төслийн удирдах хорооны дарга Э.Ганхүү удирдаж, төслийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт; 2024 оны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэв.
Төслийн хүрээнд e-halamj, мэдээллийн технологийн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн зарим ажлын үр дүнг сайтар тооцож, нийгмийн халамжийн салбарын тулгамдсан бусад асуудлуудтай уялдуулах, хүртээмж үр дүнг дээшлүүлэн төлөвлөгөөнд тусгаж дахин хэлэлцүүлж батлуулах чиглэл өглөө.
Дээш