Баянхонгор аймаг дахь салбарын албан хаагчдын санал хүсэлтийг сонслоо

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд С.Зулпхар, Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.Батжаргал нар Баянхонгор аймагт ажиллаж байна. 

Баянхонгор аймаг дахь хөдөлмөр, нийгмийн салбарын нийт албан хаагчидтай уулзаж, яамны бодлого, шийдвэр, эрх зүйн орчин, шинээр мөрдөгдөх хуулийн талаар мэдээлэл өгч, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл байдал, нийгмийн баталгааг хангах талаар санал хүсэлтийг сонслоо. 

Албан хаагчдын зүгээс чадавхжуулах сургалтад хамрагдах хүсэлтээ түлхүү илэрхийлсэн бол Нийгмийн даатгалын хэлтэс байрлаж буй барилга байгууламж муудсан тул шинэчлэн засварлах мөнгийг ирэх оны төсөвт суулгуулах талаар хүсэлтээ уламжилж, нөхцөл байдлаа танилцууллаа. 

Шинээр батлагдсан, ирэх оны нэгдүгээр сараас мөрдөгдөх Нийгмийн даатгалын багц хуулийн талаар аймгийн иргэд, ажил олгогчдод мэдээлэл өгөх, сурталчлах ажлыг тодорхой хэмжээнд зохион байгуулж байгаа болон цахимжуулалтыг идэвхитэй хийж байгаа танилцуулсан. Мөн цалин, тэтгэврийн нэмэгдэлд иргэд олон нийт ам сайтай байгаа гэлээ.

Дээш