“Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэг хүнд ногдох хувьсах зардал тооцох журам”-ын төсөлд санал авч байна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 35.4-т заасан “Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэг хүнд ногдох хувьсах зардал тооцох журам”-ыг шинэчлэн боловсруулаад байна. Шинэчлэн боловсруулсан журмын төсөлд санал авч байгаа тул тус яамны Гэр бүлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар r.narantuya@mlsp.gov.mn  цахим хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.

Хавсралт хэсгээс журмын төслийг болон танилцуулгыг бүрэн эхээр нь татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 “Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэг хүнд ногдох хувьсах зардал тооцох журам”-ын танилцуулга
2 “Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэг хүнд ногдох хувьсах зардал тооцох журам”-ын төсөл
Дээш