Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хүрээнд 2023 онд хэрэгжүүлэх үйлчилгээ, арга хэмжээ /хөтөлбөр/-ний төсөлд санал авч байна

Тус яамнаас хүн амын бүлгүүдийн онцлог хэрэгцээнд нийцсэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хүрээнд 2023 онд хэрэгжүүлэх үйлчилгээ, арга хэмжээ /хөтөлбөр/-ний төсөлд санал авч байна. 

Та бүхэн холбогдох саналаа  urjinbadam@mail.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БОДЛОГЫН

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хүрээнд 2023 онд хэрэгжүүлэх үйлчилгээ, арга хэмжээ /хөтөлбөр/-ний төсөл
Дээш