Гэр оронгүй иргэдэд чиглэсэн арга хэмжээний талаар санал солилцов
Азийн хөгжлийн банкны Зүүн Азийн газрын Хот, нийгмийн салбарын хэлтсийн Нийгмийн хөгжлийн ахлах мэргэжилтэн Др. Гохар Тадевосанд энэ долоо хоногт Монгол Улсад ажиллаж байна.
Түүнийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр хүлээн авч уулзлаа.
Уулзалтаар Улаанбаатар хотын гэр оронгүй иргэдийн нөхцөл байдлыг үнэлэх түргэвчилсэн судалгааны тайлангийн үр дүнгийн талаар болон ХНХЯ-ны баримталж буй бодлого, арга хэмжээ, АХБ-ны зүгээс гэр оронгүй иргэдэд чиглэсэн хэрэгжүүлэх боломжтой арга хэмжээний талаар харилцан мэдээлэл өгч, санал солилцлоо.
Дээш