Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн оюутан Б.Сувданзаяа: Зөв шударгаар амьдрах, аливаа зүйлсэд шударга хандах нь хүн байхын утга учир гэж боддог.


Дээш