Монгол Улсын Их Сургуулийн оюутан Л.Жаргалхүү: Зөв амьдрахын гол утга учир нь шударга байх. Хүн амархан амьдрах арга зам хайж эхлэхээрээ ямар нэгэн шударга биш зүйлс рүү уруу татагдаж эхэлдэг.


Дээш