Оролцоо төслийн бүртгэл үргэлжилж байна.

uploaded pictureuploaded pictureuploaded picture

Төсөлд хэн хамрагдах боломжтой вэ?

2022 оны 5 дугаар сарын 16-26-нд https://e-mongolia.mn/home цахим системээр бүртгэж байна.

#ХАЛАМЖААС_ХӨДӨЛМӨРТ✅

#ОРОЛЦООД_ӨӨРЧИЛЬЕ✅

Дээш