Хүүхдийн хөдөлмөрийн тухай олон улсын 5 дугаар чуулган Өмнөд Африкийн Дурбан хотод 5-р сарын 15-20-нд болж байгаа.

Тус арга хэмжээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны төлөөлөгчид цахимаар оролцож байна.

#ХүүхдийнТөлөөГарааӨргөе

#RaiseYourHandForKids

#ХүүхдийнХөдөлмөрийгУстгая

#NoChildLabour

Хүүхдийн төлөө гараа өргөцгөөе цахим чэллэнжид нэгдээрэй.

Дээш