5-р сарын 13-н хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх, оношлох өдөр

Та хүүхдээ анхааралтай ажиглаж, ягаан дэвтэр дээрх асуултад цаг хугацаанд нь хариулж хүүхдийнхээ хөгжлийг үнэлээрэй.

Дээш