“Хөдөлмөр эрхлэлтийн системийн динамик загвар”-ын хөгжүүлэлтийг хийж байна

uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureХНХЯ-наас өнгөрсөн сард “Хөдөлмөр эрхлэлтийн системийн динамик загвар”-ыг судалгааны институтэд хүлээлгэж өгсөн. Уг загварыг хөгжүүлэх, сайжруулах, судалгаа шинжилгээний ажилдаа ашиглах болон гарч буй алдаа дутагдлуудыг засварлах зэрэг ажлаа өнөөдөр танилцууллаа.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн “Хөдөлмөр эрхлэлтийн системийн динамик загвар”-ын хөгжүүлэлтийн баг ХНХЯ-ны дэд сайд С.Зулпхар болон холбогдох мэргэжилтнүүдэд дээрх загвартай холбоотой гүйцэтгэсэн ажил үүргийн талаар танилцуулж цаашид хийх ажлын талаар санал солилцлоо.

Дээш