Мэргэжил олгох, давтан сургалтын зардал нэмэгдэж 150 мянган төгрөг боллоо

https://www.ndaatgal.mn/?fbclid=IwAR2hOu2sG_50A8D8Kn35veTWMUQt-va_fcSW73nMMM4a5mWtwPK9mZZ_zKM

Дээш