Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад ажиллах хүч илгээдэг 16 улс орноос Монгол Улсыг онцолж Солонгос Улсын Хөдөлмөр эрхлэлтийн яамнаас талархал илгээсэн байна

Ажиллах хүчний шилжилт, хөдөлгөөний тухай хуулийг шинэчлэн батлуулсан явдал, БНСУ-д ажиллах хүсэлтэй иргэдийн бүртгэлийг цахимжуулах зорилт, залуусыг хөдөлмөрт бэлтгэж ур чадвар, хандлагыг нь сайжруулах Оролцоо төслийг хэрэгжүүлж буй санаачилга зэрэг ажлуудад Солонгосын тал талархал илэрхийлжээ.

Дээш