Улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдийн тоон мэдээллийг 2021 оны байдлаар аймаг, дүүрэг, сум хороогоор гарган хүргэж байна.

uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded picture

Та хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоохтой  холбоотой санал хүсэлт, гомдлоо 7777-1289, 1800-0724, 11-11, 11-329397, 11-31 11 31 дугаарын утсанд  өгнө үү.

Дээш