Гамшиг онцгой байдлын үеийн хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээний олон улсын стандарт таниулах сургалт болов

uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureОБЕГ, НҮБ, ДЗОУБ -ын хамтран гамшиг онцгой байдлын үеийн хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээний сургалт зохион байгуулж 21 аймаг 9 дүүргийн Засаг даргын орлогч, Онцгой байдлын газар, хэлтсийн дарга нар оролцлоо.  Уг хоёр өдрийн сургалтад ХНХЯ-ны ГББХЗГ Гамшиг онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын стандарт, онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгаалал, Хүүхэд хамгааллын бодлого, эцэг эхийн зөвлөл байгуулах арга зүйн зөвлөмж өглөө. Мөн ХНХЯ-наас эмхэтгэн боловсруулсан Хүүхдийн эрхийн стандартын эмхэтгэлийг оролцогчдод түгээж Онцгой байдлын ерөнхий газар, Дэлхийн зөн ОУБ-тай хамтран ажиллав.

Дээш