Ахмад мэргэжилтнүүдийн ажил, хөдөлмөрт оролцох оролцоог нэмэгдүүлж, тэдний мэдлэг, ажлын туршлагыг өсвөр хойч үеийнэхэнд өвлүүлэн, зөвлөн туслах болон хувиараа аж ахуй эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх юм.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://mlsp.gov.mn/uploads/files/hutulbur2022.pdf?fbclid=IwAR1qm-ldF8JR1QP5L9he5PT4cL6SzbqDWg7CgaDpLxcePPAfrVXExpXHfHU

Бичлэгээр үзэх бол: https://www.youtube.com/watch?v=FRHwJl5g4pE&t=1s

Дээш